Контакти

Данни за контакт

Адрес:
Българо–aвстрийска консултантска компания АД
ул. “Добруджа” №1, офис 7,
1000 София, България

e-mail: office@bacc-jsc.org

Телефон: тел: 02/987 18 99

Факс: факс: 02/987 26 29

http://www.bacc-jsc.org

Допълнителна информация

Допълнителна информация:

Untitled

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb