БАКК АД приключи ангажиментите си като проектен мениджър на София

С приключването на проект ,,Енергийно обновяване на българските домове", изпълняван с европейско финансиране, успешно завърши и нашата работа като проектен мениджър за град София. По официална информация от МРРБ резултатите са:

изтеглен файл

Благодарение на усилията и на нашия екип, София запази първенството с 46 от общо 156 обновени сгради в цялата страна! 

Ето и обновените сгради в София:

гр. София, ул. Крум Попов, №5

Сега:                                                  

1

Преди:                                                  

2                     

гр. София, ул. Крум Попов, №44

 Сега:

3

 Преди:      

4

 

гр. София, ул. Кричим, №13

Сега:

3 1

Преди:      

3

гр. София, ул. Персенк, №73

Сега:

4 1

Преди: 

4 

гр. София, ул. А.П. Чехов, №24

Сега:

5

Преди: 

5 1

гр. София, ул. Константин Игнатов, №5 и 5А

Сега:

6

Преди: 

6 1

гр. София, ул. Васил Друмев, №21

Сега:     

 7

Преди: 

7 1

 гр. София, ул. Гечкенли, №3

 Сега: 

8      

Преди:

8 1 

 гр. София, ж.к. Яворов, блок №17

 Сега:

9

Преди:

9 1

гр. София, ул. Чарлз Дарвин, №3

Сега: 

IMG 5489 

Преди:

P1130961

гр. София, ул. цар Асен I -ви, №69

Сега:

10                         

Преди:

10 1 

гр. София, ж.к. Захарна Фабрика, блок №17

 Сега:

IMG 5471 

Преди:

P1130908  

гр. София, ул. Лайош Кошут,  №61

Сега:

11

Преди:

11 1 

гр. София, ул. Анджело Ронкали, №7

Сега:

12 

Преди:   

IMG 3195             

гр. София, ж.к. Захарна Фабрика, блок №15  

Сега:

15
 
Преди:
15.1 
 
гр. София, ж.к. Захарна Фабрика, блок №6
Сега:
16 
 
Преди:
16.1 
 
гр. София, ж.к. Захарна Фабрика, блок №26
Сега:
17
 
Преди:
17.1
 
гр. София, ж.к. Захарна Фабрика, блок №19
Сега:
18
 
 
Преди:
18.1
 
 
гр. София, ул. Найчо Цанов, бл. 66
Сега:
19
 
Преди:
19.1
 
гр. София, кв. Модерно предградие, ул. Връх Манчо, бл.4, вх.В
Сега:
20
 
Преди:
20.1
 
гр. София, ж.к. Захарна Фабрика, блок №18
 
Сега:
21
 
Преди:
21.1 
 
гр. София, жк. Надежда, бл.262, вх.Е
Сега: 
22
 
Преди:
22.1
 
 
гр. София, ул. Цар Петър, №2
Сега:
23 
 
 
23.1
 
гр. София, бул. ,,Ген. М.Д. Скобелев, №22
Сега:
24
 
 
Преди:
24.1 
 
 
гр. София, ул. ,,Доспат" 54
Сега:
25
 
 
Преди:
25.1
 
 
гр. София, ул. Модест Мусоргски №4А
Сега:
26
 
 
Преди:
26.1
 
 
гр. София, ул. ,,Момин кладенец", №5
Сега:
 27
 
Преди:
27.1
 
 
гр. София, ул. ,,Черковна" №64
Сега:
28
 
 
Преди:
28.1
 
 
гр. София, бул. Дондуков 129
Сега:
29
 
 
Преди:
29.1
 
гр. София, ул. Дондуков 129
Сега:
15
 
 
Преди:
15.1
 
 
гр. София, ул. Криволак 9А
Сега:
16.1
 
Преди:
16
 
 
гр. София, бул. Цар Борис III, 263А
Сега:
 17.1
 
 Преди:
17
 
гр. София, ул. Кота 1050, №3
Сега:
18
 
Преди:
18.1
 
гр. София, ул. Черковна, №31
Сега:
31
 
 
Преди:
31.1
 
 
гр. София, ул. Бял нарцис, №5, вх. Б
Сега:
32
 
 
Преди:
32.1
 
гр. София, жк. Младост 1, бл. 51, вх.1
Сега:
33
 
Преди:
33.1

Консултантски услуги по изпълнение на ,,Национална програма за енергийна ефективност"

БАКК АД има сключени договори с общини и районни общински администрации в София за предоставяне на консултантски услуги, свързани с изпълнението на  Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради:

 

Обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради в експлоатация по реда на наредбата по чл. 25 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

 ee

По Договори с Общини:

- Асеновград;

- Благоевград;

- Габрово;

- Казанлък;

- Пазарджик;

- Плевен; 

- Перник;

- Пловдив;

- Нова Загора;

- Севлиево. 

 

 

Участие в информационни срещи с домоуправители за разясняване на условията на програмата:

 p1

 p2

p3

p4

 По Договори с районни администрации към Столична община:

- Младост;

- Илинден;

- Слатина. 

Консултации и услуги свързани с подпомагане регистрация на Сдружения на собствениците (СС) и решаване на специфични казуси.

 

Консултации за целите на избор от страна на общината на вида обществени поръчки, подготовка на тръжните документации за техническо и енергийно обследване, проектиране и СМР, предоставяне на външни експерти за оценителните комисии.

Обучение на персонала на съответната администрация във връзка с изпълнението на програмата.  

БАКК АД ще осъществява първо ниво на контрол на разходите по ТГС България - Румъния 2014-2020 г.

БАКК АД е водещ партньор в Обединение по ЗЗД: „Консултанти за ПНК", което спечели обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на първо ниво на контрол на разходите на Националния орган Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, като бенефициент по приоритетна ос „Техническа помощ“ и на българските бенефициенти в проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.“ за областите Видин, Монтана,Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич и гр. София“.

Договорът с Министерство на регионалното развитие и благоустройството е за период от 5 години. 

bg-ro

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb